Fachowiec. Mój zawód – moja przyszłość.

Drodzy Uczniowie

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Interdyscyplinarnym Konkursie Fachowiec. MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ, organizowanym przez Zespół Szkół Budowlano – Technicznych w Łodzi pod honorowym patronatem Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Przebieg Konkursu ma charakter dwuetapowy.
Eliminacje konkursowe na poziomie pierwszego etapu przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły uczestniczącej w Konkursie do 23 lutego 2024 roku.

Każdy uczestnik może nadesłać po jednej pracy z każdej kategorii.
Eliminacje konkursowe etapu wojewódzkiego zostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych w Łodzi. Prace należy dostarczyć do organizatora do 29 lutego 2024 roku.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

prezentacja multimedialna – temat: Wizja mojego przyszłego zawodu,
twórczość literacka – temat: Zawód mojej przyszłości. Czy warto się uczyć, aby być jednym z tych, na których czeka świat?,
twórczość plastyczna – technika dowolna, temat: Mój przyszły zawód.

Najbardziej wartościowe prace zostaną nagrodzone. Wyniki twórczych działań młodzieży zostaną zaprezentowane na uroczystości podsumowującej Konkurs.

O czasie i miejscu ogłoszenia wyników nauczyciele prowadzący zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje te zostaną podane również na stronie internetowej organizatora: www.zsbt-lodz.pl.
Szczegóły w dołączonym regulaminie i na stronie: www.zsbt-lodz.pl.
Kontakt:
koordynator: Ewelina Żak-Wieczorek
mail: [email protected]