Życzeń czas

Tradycyjne, otrzymaliśmy również życzenia „opłatkowe” z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021 roku od naszego byłego Pana Dyrektora Włodzisława Kuzitowicza:

Znów się w szkole nie spotkamy,

Bo zakażeń unikamy.

Życzyć sobie opłatkowo

Bardzo byłoby niezdrowo.

Nic od roku się nie zmienia:

Przez Internet ślę życzenia.

Tym z którymi pracowałem

Tym, co później ich poznałem,

Tym co uczą, są uczeni,

Choć los nazwę szkoły zmienił,

Życzę Świąt – jakie kto lubi!

Byle magii ich nie zgubić…

I by w tym co przyjdzie roku

Ktoś poczynił „hokus pokus”,

Lub wynalazł lek na „tego”

Co nam zrobił tyle złego!

A Wam – zdrowia, do dzieł – siły

Życzy – lat szesnaście – „były”…

                 Włodzisław Kuzitowicz