Zebranie z Rodzicami i Opiekunami

5 września 2019 r. w czwartek o godzinie 18:00 odbędą się zebrania rodziców i opiekunów naszych uczniów z wychowawcami klas.

Dla rodziców uczniów klas pierwszych obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

O godzinie 17:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców i opiekunów uczniów klas pierwszych  z pedagogiem szkolnym, w celu omówienia zagrożeń, które czyhają na młodych ludzi.