Zebranie z rodzicami

7 listopada 2019 r. w czwartek o godzinie 18:00 odbędą się zebrania rodziców i opiekunów naszych uczniów z wychowawcami klas.

O godzinie 18:30 w sali 212 odbędzie się zebranie Rad Klasowych.

Po spotkaniach z wychowawcami będą miały miejsce konsultacje, umożliwiające kontakt z każdym uczącym w danej klasie nauczycielem.

Przed zebraniami o godzinie 17:00 w świetlicy szkolnej odbędą się warsztaty dla rodziców i opiekunów: „JAK REAGOWAĆ NA EMOCJE MOJEGO DZIECKA?”.