Zebranie z rodzicami


15 listopada 2018 r. o godzinie 18:00 odbędą się zebrania klasowe z rodzicami i opiekunami uczniów.
Od godziny 18:30 będą miały miejsce konsultacje:
nauczyciele przedmiotów zawodowych będą oczekiwali na rodziców na korytarzu na I piętrze
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących – w świetlicy.