Zebranie członków i wybory w SK Caritas

W dniu 21 czerwca 2017 r na długiej przerwie w trakcie zebrania członków szkolnego Koła Caritas, zostały wybrane osoby funkcyjne:
Przewodnicząca – Aleksandra Urbaniak z klasy 1aT
Zastępca – Angelika Jankowska z klasy 1aT
Dziękuję wszystkim osobom, które zgłosiły chęć współpracy w bieżącym roku szkolnym.

Opiekun SK Caritas – Joanna Witkowska