Zebrania z Rodzicami.

Informujemy, iż zebrania z Rodzicami i Opiekunami Uczniów wszystkich klas odbędą się dnia
13 września 2018 r. o godzinie 18:00.
Rodziców i Opiekunów Uczniów klas 1aT, 1bT oraz 1aB od godziny 17:00 zapraszamy do świetlicy szkolnej, gdzie odbędzie się spotkanie z Pedagogiem Szkoły oraz psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Rodziców uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Hiszpanii zapraszamy na godzinę 17:00 do sali nr 315.
Obecność wszystkich rodziców obowiązkowa!