Zebrania z Rodzicami – 3 listopada 2016 r. godzina 18:00

wywiadowka
Przypominamy, iż w czwartek 3 listopada, o godzinie 18:00 odbędą się zebrania wychowawców klas z Rodzicami i opiekunami prawnymi naszych Uczniów.
Od godziny 18:30 – konsultacje, czyli możliwość kontaktu z każdym uczącym w danej klasie nauczycielem (w świetlicy nauczyciele uczący przedmiotów ogólnokształcących, na korytarzu na I piętrze przed pokojem nauczycielskim – zawodowcy).