Zebrania z Rodzicami

W czwartek 8 września 2022 r. odbywają się wywiadówki.

O godzinie 17:00 – Rodzice uczniów klas pierwszych spotykają się w świetlicy szkolnej. Spotkanie dotyczy wsparcia psychologicznego dla uczniów w trudnych sytuacjach życiowych.

O godzinie 17:50 w świetlicy szkolnej – spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją, przedstawienie wychowawców, pedagoga.

O godzinie 18:00 – spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami klas pierwszych oraz wszystkich pozostałych klas.

O godzinie 19:00 – świetlica szkolna – spotkanie z trójkami klasowymi rodziców wybranymi w czasie zebrań z wychowawcami klas.