Zakup karmy dla zwierząt ze schroniska

Klasa 3agT wyszła z inicjatywą, aby zamiast kupowania sobie prezentów mikołajkowych, tradycyjnie wręczanych sobie nawzajem podczas Wigilii klasowej, zebrać te pieniądze i przeznaczyć na zakup karmy dla zwierząt w schronisku.

Pomysł został sfinalizowany i zakupiona karma dostarczona do schroniska w Łodzi przy ul. Marmurowej.

Klasa otrzymała stosowne podziękowanie.