Zakończenie nauki przez Uczniów klas trzecich Szkoły Branżowej

24 czerwca 2022 r. odbyło się wręczenie świadectw ukończenia szkoły Uczniom trzecich klas Szkoły Branżowej I stopni. Zostały również wręczone nagrody i pamiątkowe dyplomy za wyniki w nauce, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz wszelkie aktywności.