Zajęcia pozalekcyjne – kółko filmowo – teatralne „SUFLER”

Kółko filmowo-teatralne „SUFLER” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi zaprasza na zajęcia w każdy czwartek o godzinie 15.30 w Sali 208 IDEA, WYOBRAŹNIA, IMPROWIZACJA – trzon twórczych działań kółka

W programie ćwiczenia nad:
• dykcją i emisją głosu,
• tworzeniem elementarnych zadań aktorskich
• interpretacją i analizą tekstów kultury
• technikami pomocnymi przy autoprezentacji, a także
• poszerzenie wiedzy teoretycznej o filmie i teatrze
• poznawanie wartościowych produkcji filmowych
• udział w wydarzeniach kulturalnych na terenie Łodzi

Chęć udziału w zajęciach prosimy zgłaszać opiekunowi kółka – p. E. Żak lub p. J. Iskierce-Sabanty