Wycieczka do sortowni odpadów

W dniu 24.10.2016r. uczniowie klas 3bT (toś) i 4bT (toś) wzięli udział w wycieczce do Sortowni Odpadów Komunalnych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1.
Opiekunowie grupy:
Dominika Mielczarek, Joanna Plucińska – Jach