Warsztaty metodyczne nauczycieli wf

W piątek, 11.03.2016 r. w naszej szkole odbyły się Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Po krótkim powitaniu przez Panią Dyrektor Elżbietę Kuskowską rozpoczęły się zajęcia, podczas których każdy z obecnych mógł doskonalić elementarne uderzenia (stosując techniki uderzeń atakujących, obronnych i serwisu), poznać rodzaje zawodów i systemów rozgrywek w tenisie stołowym oraz wykorzystać elementy techniki i taktyki w grze właściwej.
Spotkanie to, we współpracy z doradcą metodycznym ŁCDNiKP, Panią Teresą Libiszewską – Gozdan, prowadzili Nauczyciele naszej Szkoły: Pani Profesor Marlena Drab oraz Pan Profesor Dariusz Lewandowski.
Wykorzystywanie gier i zabaw ruchowych w doskonaleniu podstawowych elementów techniki gry w tenisa stołowego miało na celu przygotowanie przybyłych na zajęcia do Mistrzostw Nauczycieli.

53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 34 35 33 32 31 30 28 29 27 26 25 23 24 22 21 20 18 19 17 16 15 14 12 13 11 10 9 8 6 7 5 4 3 2 1