Warsztat z tożsamości architektonicznej Łodzi

W dniu 17 maja 2017 r. w naszej Szkole odbyły się warsztaty w ramach programu edukacyjnego z zakresu upowszechniania wiedzy o zabytkach wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Spotkanie składało się z merytorycznego opracowania zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej oraz praktycznej części warsztatowej. W zajęciach uczestniczyła klasa 2aT.