Udział klasy 3aT w prezentacji systemu INTELIGENTNY DOM

W dniu 30 stycznia 2019 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się pokaz systemu „Inteligentny Dom”, w którym uczestniczyła klasa 3aT pod opieką prof. Joanny Witkowskiej. Prezentowane były ciekawe rozwiązania, np. możliwość sprawdzania za pomocą telefonu – kto dzwoni do drzwi naszego mieszkania, podczas gdy my jesteśmy w pracy…