Terminy pracy Komisji Rekrutacyjnej

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała:
3 lipca 2017 r.: 10:00-15:30
4-7 lipca 2017 r.: 8:30-15:30
10 lipca 2017 r.: 8:30-13:00
Prosimy, aby pamiętać o oryginałach świadectw oraz wynikach badań lekarskich, potwierdzających możliwość kształcenia w wybranym zawodzie.