Szkolenie firmy Hawle

W naszej Szkole w dniu 4.11.2022 r. odbyło się szkolenie z zakresu wyrobów firmy Hawle i pokaz wykonania włączenia przyłącza domowego do sieci wodociągowej na opaskę z nawierceniem otworu w przewodzie polietylenowym.
Uczniowie klasy 2bB i 3aB o specjalności monter sieci i instalacji sanitarnych poznali urządzenia i narzędzia do tego potrzebne.
Dziękujemy Panu Dominikowi Lesiakowi oraz innym przedstawicielom firmy za ciekawie prowadzone i potrzebne szkolenie.