Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patryka Szretera

18 lutego 2020 r. uczeń klasy 3bT Patryk Szreter po raz drugi odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Gratulujemy, Patryku!

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej z terenu całego województwa łódzkiego, odbywała się w Auli im. prof. W. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego, a wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów dokonywał Łódzki Kurator Oświaty Pan Grzegorz Wierzchowski.