Sprawozdanie z wyborów do Samorządu Uczniowskiego

28 września 2018 r. w Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Łodzi zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego.
W wyborach wzięło udział 109 uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich oraz czwartych. Głosowanie było tajne, równe i powszechne. W wyborach oddano 109 głosów ważnych i 4 głosów nieważne.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń Komisja Wyborcza w składzie: Jarek Gorzeń, Maciej Modliński oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego Ewelina Żak ustaliła następujący wynik:
Sobolewska Aleksandra- 41 głosów
Szreter Patryk – 36 głosów
Zieliński Jakub – 18 głosów
Kwiatkowska Natalia – 10 głosów
Przydział funkcji dla pięciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, nastąpi na pierwszym posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego.
O terminie spotkania osoby zainteresowane zostaną powiadomione w ciągu 7 dni.
Opiekun SU – Ewelina Żak