Spotkania z uczestnikami projektu

We wrześniu odbyły się spotkania w klasach z uczestnikami projektu europejskiego POWER VET wraz z koordynatorem, których celem była wymiana informacji o odbytym stażu, refleksji na temat praktyk, nabytych umiejętnościach i wspomnieniach z pobytu w Turyngii.