Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W poniedziałek, 4 września 2017 r. o godzinie 10:00, w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.
Aż 27 uczniów rozpoczęło naukę  w nowym typie szkoły – Szkole Branżowej I stopnia. Wychowawstwo tej klasy objęła pani profesor Lechosława Pyzik.
W dwóch pierwszych klasach technikum rozpoczyna naukę łącznie 37 uczniów (19 w 1aT i 18 w 1bT), których wychowawcami będą: w klasie 1aT – pani profesor Krystyna Kiedrzyńska , w 1bT – pani profesor Ewelina Żak.
Wszystkim uczniom,  a także nauczycielom oraz pracownikom administracji życzymy w nowym roku szkolnym 2017/2018 wielu sukcesów.