REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców, Opiekunów jak również Pracowników Szkoły do zapoznania się z poniższym dokumentem, aby rozpoczynający się rok szkolny przebiegał zgodnie z wymaganymi procedurami odnośnie ochrony danych osobowych.
W razie występujących wątpliwości można szukać pomocy u Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – specjalnie powołanej osoby, w celu zapewnienia stosowania przepisów.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi