REGULAMIN KONKURSU „EKSTRA KLASA ZSBT”

Zapraszamy wszystkie klasy Technikum i Szkoły Branżowej do udziału w całorocznym konkursie „EKSTRA KLASA ZSBT”.

Poniżej zamieszczam regulamin konkursu. Będzie on również zamieszczony na tablicy SU na 1 piętrze.

REGULAMIN KONKURSU „EKSTRA KLASA ZSBT”
ROK SZKOLNY 2018/2019
1. Celem konkursu „EKSTRA KLASA” jest zainicjowanie „współzawodnictwa” między wszystkimi klasami dotyczącego różnych dziedzin życia naszej Szkoły, takich jak: udział w akcjach charytatywnych, galowy ubiór podczas uroczystości szkolnych, organizacja imprez, apeli szkolnych, udział w konkursach itd..
„Współzawodnictwa”, którego celem jest nie pokonywanie przeciwnika, lecz walka z własnymi słabościami i stawanie się coraz doskonalszym (jako grupa i jako osoba).
2. Niektóre z konkurencji zaproponowanych przez Samorząd będą wymagały wspólnego wysiłku całej grupy, inne wkładu poszczególnych uczniów.
3. Klasy, które na końcu roku szkolnego zgromadzą największa ilość punktów wygrywają „rywalizację” otrzymają prawo do tytułu „EKSTRA KLASA ZSBT” przez następny rok szkolny oraz w nagrodę wyjście klasowe z wychowawcą, np. do kina czy na kręgle finansowane z środków Rady Rodziców i firm partnerskich.
4. Konkurs rozpoczyna się 15.10.2018 r., a kończy 14.06.2019 r.
5. Wyniki rywalizacji systematycznie aktualizowane będą na planszy punktacyjnej na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Obszary współzawodnictwa, w których klasy będą mogły otrzymywać punkty:

PREZENTOWANIE SZKOŁY NA ZEWNĄTRZ
(udział w konkursach i zawodach)
➢ Konkursy: za udział w konkursie przedmiotowym, zawodowym dana klasa uzyska 3 punkty, jeśli dany uczeń osiągnie znaczące miejsce w danym konkursie dodatkowo klasa uzyska 10 punktów.
➢ Udział w zawodach sportowych: za prezentowanie szkoły w zawodach sportowych klasa uzyska 4 punkty.
➢ Inne konkursy: od czasu do czasu Samorząd zarządzi niespodziewane i zabawne konkurencje (więcej szczegółów w późniejszym czasie) – 3 punkty

UDZIAŁ W PROMOCJI SZKOŁY
➢ Udział w akcjach promocyjnych, np. wyjścia do szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych, udział w Mini Targach, Targach Edukacyjnych.
3 punkty dla klasy, której uczniowie zaangażują się w powyższe działania.

UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY
➢ W ciągu roku szkolnego uczniowie, którzy czynnie będą działać w życiu Szkoły zdobędą dodatkowe 3 punkty na rzecz klasy (np. udział w organizacji akademii i uroczystości szkolnych)
➢ Udział w uroczystościach szkolnych w stroju galowym (np. Dzień Nauczyciela, Święto 11 listopada, wigilia klasowa, Dzień Patrona Szkoły, Zakończenie Roku Szkolnego). 3 punkty dla klasy, której przeważająca część uczniów będzie w stroju galowym.

WOLONTARIAT, DZIAŁANIA CHARYTATYWNE
➢ Każdy uczeń, który czynnie udziela się w akcjach charytatywnych w naszej Szkole lub poza nią wypracowuje dla klasy 3 punkty (w danym miesiącu), np. Mikołajkowy Bal dla Dzieci z Domu Dziecka, Akcja „Biedronka”
➢ Zbieranie korków na rzecz dzieci niepełnosprawnych – worek korków 10 punktów na rzecz klasy. Korki składamy u opiekuna SU.

Konkurencje w ramach konkursu „EKSTRA KLASA ZSBT”, ich ilość i zasady punktowania mogą ulec zmianie.
O każdorazowej zmianie SU będzie niezwłocznie informować klasy.

Zapraszam do zmagań o zaszczytny tytuł „EKSTRA KLASA ZSBT” i nagrodę – wyjście klasowe finansowane z środków Rady Rodziców i firm partnerskich.

Opiekun SU
Ewelina Żak