Rada pedagogiczna

W dniu 31 sierpnia 2016 r. odbyła się rada pedagogiczna zamykająca rok szkolny 2015/2016, podczas której zostały zatwierdzone wyniki egzaminów poprawkowych. Był to też moment uroczystego pożegnania osób odchodzących na emeryturę, po wielu latach prazy w naszej szkole.
Podziękowaliśmy za wieloletni wysiłek nauczycielom, Paniom Profesor: Małgorzacie Ananicz, Marcie Ciesielce, Elżbiecie Fortunie i Lucynie Pietras oraz pracującej w administracji Szkoły Pani Elżbiecie Gizie. Pożegnaliśmy też nauczyciela wychowania fizycznego – Pana Profesora Piotra Kuczkowskiego.
Powitaliśmy jednocześnie, nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej Szkole:
od języka polskiego – Panią Profesor Ewelinę Żak oraz od matematyki – Panią Profesor Annę Bartos oraz od języka angielskiego – Panią Profesor Agnieszkę Gęborę, która wróciła do nas po rocznym urlopie zdrowotnym.
U progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkim: tak nauczycielom, jak i pracownikom szkoły oraz naszym kochanym Uczniom, dużo sił, zapału oraz satysfakcji z najbliższych 10. miesięcy wspólnej pracy 😉