Promocja naszej Szkoły

W czwartek, 30 marca 2017 r. Uczniowie: Piotr Szynkowski z klasy 1bT oraz Justyna Staniak z klasy 3bT pod opieką Pani Profesor Joanny Witkowskiej brali udział w promocji naszej Szkoły, podczas Dni Doradztwa Zawodowego, organizowanych przez Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi.
Przedstawialiśmy obecnym tam uczniom gimnazjów ofertę edukacyjną oraz informacje na temat zawodów możliwych do zdobycia w naszej Szkole w najbliższym roku szkolnym.