Rezerwowa lista kandydatów na wyjazd do Niemiec na praktyki

 REZERWOWA LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW

NA WYJAZD DO NIEMIEC NA PRAKTYKI

w ramach projektu: „ Doskonalenie umiejętności praktycznych” sfinansowanego ze środków Power Vet


 

l.p. Nazwisko i imię
1 Krawczyk Artur
2 Kotynia Karol
3 Emil Basior