PROJEKT „BUDOWNICZY PRZYSZŁOŚCI”

PROJEKT RPLD-11.03.02 IŻ.00-10-001/18 – „BUDOWNICZY PRZYSZŁOŚCI”.
W projekcie bierze udział 110 uczniów ( 19 kobiet, 91 mężczyzn ).

Udział w projekcie biorą uczniowie z następujących zawodów:
• technik budownictwa – 45 uczniów ( 10 kobiet, 34 mężczyzn )
• technik ochrony środowiska – 10 uczniów (5 kobiet, 5 mężczyzn )
• technik technologii drewna – 10 uczniów (10 mężczyzn )
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 11 uczniów ( 1 kobieta, 10 mężczyzn )
• technik renowacji elementów architektury – 5 uczniów (3 kobiety, 2 mężczyzn )
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 15mężczyzn
• monter sieci i urządzeń sanitarnych – 8 mężczyzn
• murarz-tynkarz – 3 mężczyzn
• stolarz – 4 mężczyzn

W projekcie zaplanowano następujące szkolenia oraz kursy dla uczniów:
• Operator kopiarki jednonaczyniowej kl.III – 25os.
• Projekty urządzeń solarnych – 10os
• Projektów w CAD2D i CAD3D – 20os.
• Rusztowania Budowlano-Montażowe Metalowe montaż i demontaż – 20os
• Montaż systemu rur z polietylenu – 10os.
• Odbiór mieszkań u dewelopera – 20os.

• Kurs montera suchej zabudowy ( kwalifikacja B5 ) – 10os.- 80godz.
• Kurs spawacza Mig-Mag – 20os. – 80godz.
• Kurs operatora dźwigu (żurawia) -20os. – 80godz.
• Kurs operatora wózków widłowych z napędem silnikowym kat.II.WJO -30os. -64godz.
• Kurs uprawnień elektrycznych SEP DO 1KV – 10os. -24godz.

Projekt uwzględnia również płatny staż w firmie w kwocie 1800zł brutto.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.