Roweromania

to pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi.

Realizatorem projektu jest Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Miasto pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Wartość przyznanej dotacji to 226 000 PLN. Udział własny wynosi 26.060 PLN.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

„Roweromania” to pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na upowszechnienie i promowanie aktywnych postaw proekologicznych poprzez realizację warsztatów dla młodzieży łódzki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poprzez realizację działań projekt bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia uczestników komunikacji rowerowej w Łodzi, co konsekwencji będzie miało pozytywne oddziaływanie na gospodarkę niskoemisyjną i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców województwa łódzkiego poprzez promowanie alternatywnych form komunikacji miejskiej wśród uczniów 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi.

Pilotażowy program pozwoli na wdrożenie systemowego rozwiązania, które zwiększy świadomość dzieci i młodzieży z terenu Miasta i wzmocni ich postawy proekologiczne. Projekt realizowany będzie w 12 szkołach na terenie Łodzi (w tym 6 gimnazjów, 4 szkołach ponadgimnazjalnych oraz 2 zespołach ogólnokształcących).

W ramach projektu zaplanowane zostały 3 główne działania:
1. Montaż boksów (wiat) i stojaków na rowery (nie dotyczy IV LO) Zaplanowane zostało działanie, w którym zamontowane zostaną miejsca dla rowerów – stojaki/zadaszone parkingi oraz boksy rowerowe. Alternatywne rozwiązania zostały zaproponowane szkołom, które oceniły możliwości terenowe i zadeklarowały realizację działania zgodnie ze swoimi potrzebami. Łącznie utworzone zostaną miejsca w 11 punktach w Łodzi (przy budynkach szkolnych) dla 18 rowerów każdy.
2. Realizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej. Warsztaty będą łączyły w sobie promowanie alternatywnych form komunikacji miejskiej oraz praktyczne umiejętności z zakresu transportu rowerowego. Zajęcia obejmować będą warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na drodze, udzielania I pomocy, obsługi i konserwacji roweru itp. Zaplanowano również warsztaty terenowe – dla każdej grupy dwie pięciogodzinne wycieczki rowerowe. Łącznie weźmie w nich udział 48 grup.
3. Promocja komunikacji rowerowej i postaw proekologicznych – zakładka na stronie szkoły. W związku z pilotażowym charakterem projektu zaplanowane zostały aktywne działania upowszechniające i zachęcające do postaw proekologicznych oraz wykorzystania możliwości jakie obecnie daje infrastruktura Miasta mieszkańcom Łodzi. Każda szkoła utworzy na swojej stronie internetowej zakładkę tematyczną, na której będą umieszczane informacje o realizowanych działaniach w ramach projektu, w tym prezentacje, zdjęcia, opinie uczestników.

UWAGA: Nasze szkolne działania w ramach tego projektu będą opisywanie pod adresem: roweromania