Praktyki w Weimarze (Niemcy)

W dniach 8.05. – 2.06.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w praktykach zawodowych w Niemczech, w przepięknym historycznym mieście – Weimar.
W wyjeździe uczestniczyło 20 osób z całej szkoły, z klas technicznych i ZSZ, których profil kształcenia odpowiadał założeniom projektu w ramach programu europejskiego POWER VET.
Opiekunami praktyk była pani Maria Wachowska i instruktor zajęć praktycznych – pan Dariusz Michalski.
Podczas pobytu w Niemczech uczniowie doskonalili umiejętności praktyczne, poznawali sposoby kształcenia i warunki, w jakich uczy się młodzież w Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Weimarze w Turyngii.
Celem praktyk było doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych. Uczniowie wykonywali różne czynności w zakresie szalunków, suchej zabudowy, konstrukcji drewnianych, prac brukarskich, glazurniczych, murarskich i tynkarskich.
Wszyscy pracowali w małych grupach pod okiem doświadczonych niemieckich instruktorów. Każda grupa po wykonaniu określonych czynności przechodziła do kolejnego działu.
W ciągu miesiąca uczniowie poznali wszystkie moduły przewidziane w projekcie. Następnie zostali ocenieni i otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności w zakresie w/w prac budowlanych.
W wolnym czasie uczniowie zwiedzali Turyngię (Weimar, Jenę, Erfurt, Eisenach) oraz poznawali kulturę i język naszych sąsiadów, uczestnicząc w różnych imprezach.
Wszyscy wrócili zadowoleni i gorąco polecają praktyki zagraniczne tym, którzy jeszcze nie mieli okazji w nich uczestniczyć.