Podpisanie umowy z PŁ

7 listopada 2019 r. pomiędzy naszą Szkołą, reprezentowaną przez Panią Dyrektor Elżbietę Kuskowską a Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, w osobie dziekana Wydziału BAiIŚ Pana Marka Lefika, zostało podpisane porozumienie, którego celem było ustalenie zasad i warunków współpracy, mającej spopularyzować kształcenie techniczne.