PATRYK SZRETER LAUREATEM EDYCJI SPECJALNEJ MŁODZIEŻOWEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO !!!

Uczniowie klasy 2bT – Patryk Szreter i Michał Woźniak uczestniczyli w projekcie „Młodzieżowy Parlament Europejski” (MPE). Cyklicznie spotykali się w biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, gdzie wspólnie pracowali we frakcjach, poznawali zasady negocjacji, aby ostatecznie wypracować tekst rezolucji na finalne posiedzenie edycji specjalnej MPE.

Projekt miał charakter konkursu.
Uczestnicy otrzymywali oceny za:
– frekwencję
– aktywność
– test wiedzy o UE
– opracowane stanowiska rezolucji frakcji nt. „Dezinformacji jako instrument osiągania trwałych celów politycznych”
– film podsumowujący „15 lat Polski w UE”
– oraz udział i występ podczas sesji plenarnej edycji specjalnej MPE

W tegorocznej edycji MPE uczestniczyło ponad 80 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego

Jednym z laureatów konkursu został Patryk Szreter, który wraz z opiekunem konkursu – p. Eweliną Żak otrzymał zaproszenie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na wyjazd studyjny do Brukseli.