Ostatnie przygotowania do Jubileuszu

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi, im. dra Stefana Kopcińskiego, mają zaszczyt zaprosić wszystkich Nauczycieli oraz Pracowników pracujących kiedykolwiek w naszej Szkole oraz wszystkich Absolwentów na uroczystość Jubileuszu 70-lecia Szkoły, która będzie miała miejsce 3 czerwca 2016 r. (piątek).
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 27 maja br. (tel.: 42 6781920 lub 426785722,
e-mail: [email protected])