Oferta Szkoły – bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy B.30

Informujemy, iż od września 2016 r. będzie organizowany przez naszą Szkołę BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.30 – SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
Kontakt i zapisy: Tel. / fax (42) 678-19-20; (42) 678-57-22, email: [email protected]

Program obejmuje:

195 godzin w I półroczu 2016 roku:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy              – 20 godzin
 2. Podstawy działalności gospodarczej       – 20 godzin
 3. Podstawy komunikacji społecznej           – 20 godzin
 4. Język obcy zawodowy – język angielski   – 20 godzin
 5. Organizacja pracy zespołu                      – 20 godzin
 6. Budownictwo ogólne                               – 45 godzin
 7. Dokumentacja techniczna                       – 50 godzin

155 godzin w II półroczu 2017 roku

 1. Sporządzanie kosztorysów                         – 50 godzin
 2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej – 20 godzin
 3. Budownictwo ogólne                                   – 45 godzin
 4. Pracownia budownictwa ogólnego              – 40 godzin

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – soboty i niedziele przez dwa semestry.

Dokumenty konieczne do rozpoczęcia kursu:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • Kwestionariusz osobowy

Serdecznie zapraszamy!