Oferta Szkoły – bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy B.18

Informujemy, iż od września 2016 r. będzie organizowany przez naszą Szkołę BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.18– WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH.
Kontakt i zapisy: Tel. / fax (42) 678-19-20; (42) 678-57-22, email: [email protected]

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – soboty i niedziele
Czas trwania kursu – 618 godzin (dwa semestry).
 Adresaci kursu: osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia.

Wymagane dokumenty:
– kwestionariusz osobowy
– świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej/zawodowej lub szkoły średniej,
– dwa zdjęcie legitymacyjne,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w wybranym  zawodzie (skierowanie wydaje pracownik sekretariatu w dniu zapisu do szkoły).

Nauczane przedmioty

 • Technologia wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych – 65godz.
 • Technologia wykonywania murowych konstrukcji budowlanych – 50godz.
 • Technologia wykonywania tynków – 50godz.
 • Technologia wykonywania remontów oraz rozbiórki murowych konstrukcji  budowlanych – 63godz.
 • Pracownia wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych – 20godz.
 • Pracownia wykonywania murowych konstrukcji budowlanych – 60godz.
 • Pracownia wykonywania tynków – 60godz.
 • Pracownia wykonywania remontów – 20godz.
 • Budownictwo ogólne – 150godz.
 • Pracownia dokumentacji  technicznej – 60godz.
 • PDG Prowadzenie działalności gospodarczej – 10godz.
 • JOZ – Język obcy zawodowy – 10godz.

Zapisz się już dziś!