Oferta Szkoły – bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy B.12

Informujemy, iż od września 2016 r. będzie organizowany   przez  naszą Szkołę BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  B.12. – WYKONYWANIE ROBÓT DEKARSKICH
Kontakt i zapisy: Tel. / fax (42) 678-19-20; (42) 678-57-22, email: [email protected]

1
 Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – soboty i niedziele.

Czas trwania kursu –  730 godz. lekcyjnych (dwa semestry).

Adresaci kursu: osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia (min. gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa)

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy;
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej/ zawodowej lub szkoły średniej;
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne;
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki
    w wybranym zawodzie (skierowanie wydaje pracownik sekretariatu w dniu zapisu do szkoły).

Plan nauczania w systemie zaocznym:

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

EWZ

PKZ

K1 – B.12.

Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 (BHP)Bezpieczeństwo i higiena pracy zagadnienia BHP oraz KPS realizowane są w ramach wszystkich przedmiotów
2 (KPS)Kompetencje personalne i społeczne
3 (PDG)Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

10

4 (JOZ) Język obcy ukierunkowany zawodowo

10

5 Budownictwo ogólne

110

6 Dokumentacja techniczna

100

7 Materiałoznawstwo i technologia robót dekarskich

100

Łącznie liczba godzin

20

210

100

Całkowita liczba godzin kształcenia zawodowego teoretycznego

330

Kształcenie zawodowe praktyczne
1 Pracownia robót dekarskich

400

Całkowita liczba godzin kształcenia zawodowego praktycznego

400

Całkowita liczba godzin kursu

730

 

UWAGA: słuchacze kursu posiadający wykształcenie w zawodach budowlanych takich jak: betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, cieśla itp. mogą być – na własną prośbę – zwolnieni z części zajęć z zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych ogólnych