Oferta Szkoły – bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy B.09

Informujemy, iż od września 2016 r. będzie organizowany przez naszą Szkołę BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.09 – WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH
Kontakt i zapisy: Tel. / fax (42) 678-19-20; (42) 678-57-22, email: [email protected]

Program obejmuje:

 1. Język obcy zawodowy                                              15 godzin
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej                   10 godzin
 3. Podstawy budownictwa ogólnego                            15 godzin
 4. Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych      80 godzin
 5. Podstawy technologii sanitarnych                          102 godziny
 6. Technologia wykonywania instalacji sanitarnych    120 godzin
 7. Pracownia wykonywania instalacji sanitarnych       100 godzin

                                         Razem 442 godziny

Dokumenty konieczne do rozpoczęcia kursu

(osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia)

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej/średniej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • Kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do kontynuowania nauki w wybranym zawodzie

Serdecznie zapraszamy!