Oferta Szkoły – bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy B.05

Informujemy, iż od września 2016 r. będzie organizowany przez naszą Szkołę BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.05. – MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY
Kontakt i zapisy: Tel. / fax (42) 678-19-20; (42) 678-57-22, email: [email protected]

05

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – soboty i niedziele przez dwa semestry.

Plan nauczania w systemie zaocznym:

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy   10
2 Podstawy działalności gospodarczej   10
3 Język obcy ukierunkowany zawodowo   15
4 Kompetencje personalne i społeczne     4
5 Budownictwo ogólne 130
6 Dokumentacja techniczna   58
7 Technologia   55
8 Warsztaty montażu suchej zabudowy 108
Łącznie liczba godzin 390

Adresaci kursu: osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia.

Wymagane dokumenty:
– kwestionariusz osobowy
– świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej/zawodowej lub szkoły średniej,
– dwa zdjęcie legitymacyjne,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w wybranym
  zawodzie (skierowanie wydaje pracownik sekretariatu w dniu zapisu do szkoły).