Odbiór wyników matur

Od dnia dzisiejszego, tj. 5. lipca br. od godziny 12:00 można odbierać z sekretariatu Szkoły, wyniki tegorocznych matur. Do odbioru jest niezbędne posiadanie przy sobie dowodu osobistego.

Wszystkim, którzy zdali – serdecznie gratulujemy!

Przypominam, iż wcześniej można było sobie sprawdzić samemu w internecie, logując się zgodnie z otrzymanymi loginami i hasłami do panelu dla maturzystów.