Obchody Święta Niepodległości-10 listopada 2017r.

Obchody Święta Niepodległości  dostarczyły nam wielu patriotycznych wzruszeń. Po przemówieniu pani dyrektor,  na scenie szkolnej świetlicy pojawili się uczniowie klasy I a T, I b T i III a T, którzy zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod opieką pani profesor Aleksandry Bojczuk. Wspólnie przeżywaliśmy poetycko-muzyczną opowieść o drodze naszej Ojczyzny ku wolności. Akademię zakończyła multimedialna prezentacja biografii marszałka Józefa Piłsudskiego.