Nasz uczeń Laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Uczeń klasy 3agT – Maciej Grzelak, znalazł się w wąskim gronie laureatów ogólnopolskiej jubileuszowej XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która odbyła się w dniach 7, 8 i 9 kwietnia 2022 r. w Opolu.
Daje mu to indeks na wymarzoną uczelnię oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Szczerze gratulujemy!!!