Narodowe czytanie „Przedwiośnia”

W piątek, 9 listopada 2018 r. uczestniczyliśmy w akcji narodowego czytania „Przedwiośnia”.
Podczas początkowej fazy pierwszej lekcji, zostały odczytane w naszych klasach fragmenty dzieła Stefana Żeromskiego.