Łódzkie Łabędzie 2019

Łódzkie Łabędzie to coroczna nagroda dla pracodawców, którzy wspierają uczniów z łódzkich szkół. Dzięki niej uczniowie ćwiczą praktyczne umiejętności i zacieśniają więzi z potencjalnymi pracodawcami, nauczyciele zdobywają wiedzę o tym, jak przygotować młodzież do wykonywania zawodu, a przedsiębiorcy wpływają na kształcenie przyszłych pracowników.
Podczas Gali Finałowej, rozstrzygającej VII edycję konkursu, jaka odbyła się 19 marca 2019 r. w Muzeum Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Ogrodowej, zostały wręczone wręczone nagrody i wyróżnienia, m.in. Firmie „PARKIETUS”, która współpracuje z naszą Szkołą.