Lekcja muzealna


Włączając się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, młodzież ZSB-T podjęła szereg inicjatyw. Jedną z nich był udział w lekcji muzealnej w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, mieszczącym się przy ulicy Gdańskiej 13.
W warsztatach, których tematem był przebieg wyzwolenia naszego miasta spod okupacji oraz rozbrajanie żołnierzy niemieckich w listopadzie 1918 r., wzięły udział dwie klasy pierwsze Technikum. Celem zajęć było propagowanie i pogłębianie wiedzy o odzyskaniu niepodległości oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym, związanym z historią naszego miasta.
Młodzież zwiedziła również ekspozycję muzealną dotyczącą powstania styczniowego, rewolucji 1905 roku w Łodzi oraz działalności Józefa Piłsudskiego podczas jego pobytu w naszym mieście, które zakończyło się aresztowaniem w lutym 1900 r. i uwięzieniem w murach dzisiejszego Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Prowadzący zajęcia obszernie zreferował rolę Józefa Piłsudskiego, Twórcy Legionów a następnie Naczelnika Państwa w dziele odzyskania niepodległości oraz jego spór ideologiczny z liderem Narodowej Demokracji, Romanem Dmowskim.
Uczniowie poznali również sylwetki bohaterów 11 listopada 1918 w Łodzi, młodych gimnazjalistów i studentów, którzy polegli w walce. Jednym z nich był Stefan Linke, syn łódzkiego pastora, uczeń VIII klasy Polskiego Gimnazjum Towarzystwa Uczelnia w Łodzi, a także ranny w nogę plutonowy POWI, Bronisław Sałaciński, którego Niemcy zabili bagnetami w rejonie Dworca kolejowego Łódź Fabryczna.
Wizyta w Muzeum była dla naszych uczniów ciekawym doświadczeniem, które spełniło zakładane cele, dostarczając w interesującej formie wiedzę oraz możliwość obcowania z historią poprzez zbiory prezentowane na ekspozycji.
Opiekun grup młodzieży – Aleksandra Bojczuk