Konsultacje społeczne

konsultacje_1
W związku z zamiarem przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do projektowanego nowego ustroju szkolnego, udostępniamy ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi dotyczącego ww. konsultacji i podajemy link do strony http://bip.uml.lodz.pl/ oraz strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl ( wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”).