Jak się chronić przed koronawirusem?

W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych wyłącznie po powrocie z obszarów objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 należy poinformować Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową oraz zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.
Strona www.psselodz.pl zamieszcza wszelkie niezbędne informacje.