Informacja o konkursie „Jestem Liderką”

18 września ruszyła pierwsza edycja konkursu „Jestem liderką”. Celem programu „Jestem liderką” jest wspieranie rozwoju talentów przywódczych, obalanie stereotypów dotyczących kobiet oraz promowanie kobiecego stylu przywództwa.

W konkursie mogą wziąć udział uczennice szkół z całej Polski, w wieku 16-19 lat, zainteresowane wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych.

O zakwalifikowaniu się do programu zadecyduje wynik zadania konkursowego, które polega na przygotowaniu krótkiego eseju pod tytułem: „Wyobraź sobie, że jesteś liderką. Jak widzisz siebie w roli przyszłej liderki – Twoja wizja działania, współpracy z ludźmi i zmieniania świata na lepszy ” oraz odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, który jest niezbędnym załącznikiem do pracy pisemnej.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach konkursowych: (1) Działalność Społeczna, (2) Biznes (3) Nowe Technologie (4) Kultura i Media.

Kapituła składająca się z przedstawicieli Organizacji Vital Voices oraz Partnerów Konkursu wyłoni dwadzieścia najlepszych prac i zaprosi ich autorki do programu „Jestem Liderką”.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi towarzyszącymi dokumentami będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 r.

Finalistki konkursu zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do finału do 20 grudnia 2018 r.

Lista Finalistek zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.vitalvoices.pl oraz w mediach społecznościowych m.in. http://www.facebook.com/VitalVoicesChapterPoland .

Dwadzieścia finalistek konkursu zostanie objętych programem rozwojowo-mentoringowym, który odbędzie się w styczniu 2019 r. w Warszawie. Uczestniczki wezmą udział w szkoleniu z zakresu przywództwa, autoprezentacji i komunikacji, projektowania kariery, rozwoju swoich mocnych stron, a także zostaną objęte wsparciem mentoringowym.

https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/mlode-liderki-na-start-rusza-konkurs-dla-ambitnych-mlodych-dziewczyn-jestem-liderka,273942.html

Z poważaniem,

Vital Voices