Egzaminy poprawkowe

Podczas rady pedagogicznej 22 czerwca 2016 r. zostały ustalone terminy egzaminów poprawkowych, które odbędą się w sierpniu:

25 sierpnia (czwartek)

Matematyka
godzina 8:30 – klasa 1aT, 2aT, 2bT, 1bZ, 3aZ, 3bZ
godzina 12:30 – klasa 3bT, 4aT, 4cT

26 sierpnia (piątek)

Język polski
godzina 9:00 – klasa 2aT, 3bT, 4aT

Informatyka
godzina 10:30 – klasa 1bZ

Zachęcamy Uczniów, których to dotyczy, aby zgłosili się w piątek po rozdaniu świadectw, do nauczycieli uczących przedmiotów, z których uzyskali ocenę niedostateczną, celem otrzymania materiałów pomocnych w dobrym przygotowaniu do egzaminu poprawkowego (o ile – nauczyciele indywidualnie nie ustalili inaczej).