Dzień Cegły na Politechnice Łódzkiej 5.04.2018 r.

W dniu 5.04.2018 r. klasa 3aT, pod opieką Pani Dyrektor E. Kuskowskiej, brała udział w Dniu Otwartym Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Były to zajęcia poglądowe, wykłady oraz możliwość zapoznania się z działającymi Studenckimi Kołami Naukowymi.