Dlaczego warto czytać książki?

9 listopada, podczas zebrania Rady Rodziców pani profesor Anna Stolarska-Depta przeprowadziła prelekcję na temat korzyści wynikających z czytania książek. Pani profesor, która jest nauczycielem – bibliotekarzem w naszej szkole, zachęcała także rodziców i opiekunów uczniów  do wypożyczania interesujących pozycji z biblioteki szkolnej. Dlaczego zatem warto czytać książki? Oto odpowiedź:

  1. Książka uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych
  2. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni
  3. Książka dostarcza nam wiedzę o innych krajach, kulturach
  4. Książka uczy nas etyki, skłania do namysłu nad tym co dobre, a co złe
  5. Książka może udowodnić,że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź
  6. Książka pomaga zrozumieć siebie i innych
  7. Książka jest naszym towarzyszem w samotności
  8. Książka dostarcza rozrywki i emocji
  9. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego
  10. Książka buduje pomost między pokoleniami

Pamiętaj- na czytanie nigdy nie jest za późno, bo jak powiedział Mark Twain:Ten, który nie czyta książek nie ma przewagi nad tym, który nie potrafi czytać”.